Οδηγίες Σύνδεσης

Στρατιωτικός Αριθμός

Ο Στρατιωτικός Αριθμός σας (ΣΑ) αναγράφεται σε όλα τα στρατολογικά έγγραφα που έχετε παραλάβει (αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, Οδηγίες Αναβολής, Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης κ.λ.π). Αν  δεν γνωρίζετε τον ΣΑ σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο ή να ενημερωθείτε από τη διαδικτυακή πύλη της Στρατολογίας (www.stratologia.gr).

Ο Στρατιωτικός Αριθμός αποτελείται από τρία (3) αριθμητικά πεδία χωρισμένα με το σύμβολο της καθέτου (/).

Το πρώτο πεδίο αντιστοιχεί στον Κωδικό Στρατολογικού Γραφείου, π.χ. 123. Το δεύτερο πεδίο αντιστοιχεί στον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου, π.χ. 456 (και όχι 00456). Το τρίτο πεδίο αντιστοιχεί στη στρατολογική κλάση, που είναι το άθροισμα του έτους γέννησης με τον αριθμό 21, π.χ. 1999 + 21 = 2020. Ο πλήρης Στρατιωτικός Αριθμός του παραδείγματος είναι 123/456/2020.

Πληκτρολογήστε τον Στρατιωτικό Αριθμό συμπεριλαμβάνοντας τις καθέτους. Μην εισάγετε τα προπορευόμενα μηδενικά εάν υπάρχουν (456 και όχι 00456). Μην εισάγετε καθόλου κενά.

Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ)
Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ)

Επώνυμο

Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ χωρίς τόνους. Εισάγετε διαλυτικά εάν υπάρχουν. Εάν έχετε δύο ή περισσότερα επώνυμα, είτε το επώνυμό σας αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις, διαχωρίστε τα με παύλα (-). Μην εισάγετε καθόλου κενά.

Επώνυμο
Επώνυμο

Όνομα

Πληκτρολογήστε το όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ χωρίς τόνους. Εισάγετε διαλυτικά εάν υπάρχουν. Εάν έχετε δύο ή περισσότερα ονόματα, είτε το όνομά σας αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις, διαχωρίστε τα με παύλα (-). Μην εισάγετε καθόλου κενά.

Όνομα
Όνομα