Οδηγίες Σύνδεσης

Στρατιωτικός Αριθμός

Ο Στρατιωτικός σας Αριθμός (ΣΑ) αναγράφεται σε όλα τα στρατολογικά έγγραφα που έχετε παραλάβει (αποδεικτικό κατάθεσης Δελτίου Απογραφής, Οδηγίες Αναβολής, Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης κ.α). Αν  δεν γνωρίζετε τον ΣΑ σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο ή να επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο www.stratologia.gr.

Ο Στρατιωτικός Αριθμός αποτελείται από τρία (3) αριθμητικά πεδία διαχωρισμένα με το σύμβολο της καθέτου (/).

Το πρώτο πεδίο αντιστοιχεί στον Κωδικό Στρατολογικού Γραφείου, π.χ. 123. Το δεύτερο πεδίο αντιστοιχεί στον Αριθμό Στρατολογικού Μητρώου, π.χ. 456 (και όχι 000456 –  μην γράφετε τα προπορευόμενα μηδενικά). Το τρίτο πεδίο αντιστοιχεί στη στρατολογική κλάση, που είναι το άθροισμα του έτους γέννησης με τον αριθμό 21, π.χ. 1999 + 21 = 2020. Ο πλήρης Στρατιωτικός Αριθμός του παραδείγματος είναι 123/456/2020.

Πληκτρολογήστε τον Στρατιωτικό Αριθμό σας συμπεριλαμβάνοντας τις καθέτους. Μην εισάγετε καθόλου κενά.

Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ)
Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ)

Επώνυμο

Πληκτρολογήστε το επώνυμό σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ χωρίς τόνους. Εισάγετε διαλυτικά εάν υπάρχουν. Εάν έχετε δύο ή περισσότερα επώνυμα, είτε το επώνυμό σας αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις, διαχωρίστε τα με παύλα (-). Μην εισάγετε καθόλου κενά.

Επώνυμο
Επώνυμο

Όνομα

Πληκτρολογήστε το όνομά σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ χωρίς τόνους. Εισάγετε διαλυτικά εάν υπάρχουν. Εάν έχετε δύο ή περισσότερα ονόματα, είτε το όνομά σας αποτελείται από δύο ή περισσότερες λέξεις, διαχωρίστε τα με παύλα ( – ). Μην εισάγετε καθόλου κενά.

Όνομα
Όνομα

Στην περίπτωση που έχετε εισάγει ορθά τα στοιχεία σας σύμφωνα με τις οδηγίες, αλλά παρόλ’ αυτά δεν μπορείτε να συνδεθείτε, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα. Εισάγετε εκ νέου τα στοιχεία που χρησιμοποιήσατε για να συνδεθείτε.

  • Σε αυτό το email θα λάβετε την απάντηση. Βεβαιωθείτε πως το έχετε εισάγει ορθά.