Αρχική Σελίδα

Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις, τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4361 (ΦΕΚ 10/Α/1-2-2016).

Οι υπόχρεοι για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία, καλούνται να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα για την παρουσίασή τους πληροφοριακά στοιχεία.

Για πληροφορίες επί στρατολογικών θεμάτων, παρακαλούμε απευθυνθείτε στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες ή ενημερωθείτε από τον διαδικτυακό τόπο της Διεύθυνσης Νομικού Σώματος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stratologia.gr.

Φόρμα Υποβολής Στοιχείων

Για να συμπληρώσετε τη Φόρμα Υποβολής Στοιχείων απαιτείται να συνδεθείτε με τον Στρατιωτικό Αριθμό και το ονοματεπώνυμό σας, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σύνδεσης.

Αν αντιμετωπίζετε κάποια τεχνική δυσχέρεια, μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα μέσω της Τεχνικής Υποστήριξης. Εξετάζονται ζητήματα τεχνικής φύσης και οι απαντήσεις αναρτώνται στις Συχνές Ερωτήσεις.

Εξειδίκευση και Μοριοδότηση Οικονομικών και Κοινωνικών Κριτηρίων

Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια της παραγράφου 2β του άρθρου 3 του Νόμου 4361 (ΦΕΚ 10/Α/1-2-2016), που λαμβάνονται υπόψη για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών, εξειδικεύονται και μοριοδοτούνται, κατά περίπτωση, ως ακολούθως… [Διαβάστε περισσότερα]

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.411/115/287956 Σ.3473 (ΦΕΚ 2125/Β/11-7-2016) οι οπλίτες υποβάλλουν τα παρακάτω, κατά περίπτωση, πρόσφατα δικαιολογητικά… [Διαβάστε περισσότερα]

Νομοθετικό Πλαίσιο

Προσοχή: Τα ανωτέρω νομοθετήματα ενδέχεται να έχουν μεταγενέστερα συμπληρωθεί - τροποποιηθεί. Ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του σχετικά με τις νομοθετικές μεταβολές που τυχόν έχουν επέλθει.