Αρχική Σελίδα

Οι οπλίτες που εκπληρώνουν τη στρατεύσιμη στρατιωτική και πρόσθετη υποχρέωσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ), τοποθετούνται, μετατίθενται, αποσπώνται και διατίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Nόμου υπ’ αριθ. 4361, ΦΕΚ/10/1-2-2016.

Φόρμα Υποβολής Στοιχείων

Για να συμπληρώσετε τη Φόρμα Υποβολής Στοιχείων απαιτείται να συνδεθείτε με τον Στρατιωτικό Αριθμό (ΣΑ) και το ονοματεπώνυμό σας, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σύνδεσης.

Πληροφορίες

Σχετική Νομοθεσία